Przesłanki i kierunki przeobrażeń funkcji edukacyjnych nauczyciela [Informacja w sprawie retrakcji artykułu]

Autor

  • Ryszard Parzęcki
  • Agnieszka Parzęcka-Denis

Słowa kluczowe:

edukacja, modernizacja, funkcje edukacyjne, nauczyciel

Abstrakt

Wyzwania współczesności i przyszłości sprawiają, że zmienia się skala zadań oświaty oraz funkcji nauczyciela i szkoły. Są one wyrażone zarówno w ogólnych postulatach oraz celach edukacji, jak i w jej poszczególnych elementach. Warunkiem optymalizowania sprawności funkcjonalnej szkoły jest doskonalenie nauczycieli i szkoły jako całości organizacji innowacyjnej.

Opublikowane

2014-02-16

Numer

Dział

Artykuły