TOŻSAMOŚĆ NARODOWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE JAKO ISTOTNY ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA PODSTAWIE ANALIZY TREŚCI PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLSCE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/14coll2023

Słowa kluczowe:

tożsamość narodowa, edukacja, szkoła podstawowa, bezpieczeństwo narodowe

Abstrakt

Biorąc pod uwagę istotne znaczenie tożsamości narodowej w procesach wzmacniania bezpieczeństwa państwa, analizie poddano instytucjonalny etap jej kształtowania, który odbywa się podczas edukacji w szkole podstawowej, i dotyczy wszystkich polskich obywateli. Dlatego też celem badań była ilościowa i jakościowa analiza treści podręczników szkoły podstawowej pod kątem tożsamości narodowej na przykładzie Polski. Analiza ta dowodzi zgodności w tym zakresie z podstawą programową, co wzmacnia procesy konstruowania tożsamości narodowej jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla praktyki społecznej w zakresie konstruowania tożsamości narodowej uczniów – młodych obywateli Polski.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły