TRUST AS THE BASIS OF COOPERATION AND COMMUNICATION AMONG EMPLOYEES. THE REFERENCES TO WORK IN THE CONDITIONS OF THE SARS-COV-2 CORONAVIRUS PANDEMIC

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/32coll2021

Słowa kluczowe:

zaufanie, współpraca, praca rozproszona, komunikacja wewnętrzna, kultura organizacyjna

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań z wykorzystaniem drzew decyzyjnych, dotyczące znaczenia zaufania dla współpracy i komunikacji pracowników podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dzięki metodzie drzew klasyfikacyjnych możliwe okazało się pokazanie potencjału zaufania dla ograniczenia negatywnych (dla organizacji i jednostek) konsekwencji będących skutkiem niesprzyjających okoliczności. Za jedną z takich okoliczności uznano konieczność zmiany formy pracy z tradycyjnej (stacjonarnej) na pracę zdalną wynikającą z zagrożenia SARS-COV-2. Przeprowadzone wcześniej badania dotyczące zaufania i współpracy odniesiono do konieczności działania w nowej sytuacji. Dostrzeżone aspekty wskazują, że niezależnie od okoliczności współpraca w ramach poszczególnych organizacji i jej efektywność może wzrastać wraz z pogłębiającym się zaufaniem. Zaufanie staje się czynnikiem, który zdecydowanie ułatwia przepływ informacji – zaś przepływ informacji może mieć wpływ na procesy dzielenia się wiedzą. Komunikowanie oparte na zaufaniu i współpracy wpływa również na kształtowanie więzi społecznych. Należy również zauważyć, że istnieje sytuacja odwrotna – więzi społeczne budowane na zaufaniu i współpracy wpływają na jakość komunikacji. Rozpoznanie tych zależności w tak liczebnej i różnorodnej organizacji jak Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga jednak dodatkowych badań.

Opublikowane

2021-09-10

Numer

Dział

Artykuły