REC.: KIRK A. HAWKINS, RYAN E. CARLIN, LEVENTE LITTVAY, CRISTÓBAL ROVIRA KALTWASSER (RED.), THE IDEATIONAL APPROACH TO POPULISM. CONCEPT, THEORY, AND ANALYSIS, ROUTLEDGE, NEW YORK 2019, 469 S.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/21coll2021

Słowa kluczowe:

recenzja

Abstrakt

Populizm bez wątpienia stanowi jedno z najbardziej złożonych zjawisk w życiu społeczno-politycznym, którego osadzenie w ramy teoretyczne od lat sprawia badaczom dość dużą trudność. Zadanie to jest o tyle skomplikowane, że populizm przyjmuje różne formy w zależności od obranej pozycji ideologicznej i doktrynalnej, przez co „literatura dotycząca populizmu często zawiera sprzeczne argumenty odnoszące się do natury ruchów populistycznych” (Marczewska-Rytko, 1995, s. 49). Można zatem śmiało zauważyć, że obecność zjawiska populizmu w głównym nurcie procesów politycznych wzbudza zainteresowanie badaczy, przeradzające się w coraz większą liczbę prowadzonych badań i proponowanych opracowań naukowych podejmujących to zagadnienie. Jak więc słusznie zauważają Autorzy recenzowanej pozycji, przygotowana przez nich książka „nie jest ani pierwszą, ani też ostatnią próbą wyjaśnienia przyczyn populizmu” (Hawkins, Carlin i in., 2019, s. 419). Niemniej jednak ich propozycja poświęcenia całości książki podejściu ideacyjnemu stosowanemu w badaniach nad populizmem wydaje się szczególnie ciekawa.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Recenzje i omówienia