ZNACZENIE IMIGRANTÓW DLA GOSPODARKI REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/20coll2021

Słowa kluczowe:

Republika Federalna Niemiec, cudzoziemcy, gastarbeiterzy, migranci, integracja, koszty fiskalne imigracji, wzrost gospodarczy Niemiec

Abstrakt

Problem obcokrajowców w Niemczech, a przede wszystkim zmniejszania się liczby Niemców w Niemczech, jest problemem, który nie zostanie w najbliższym czasie rozwiązany. Jego korzenie sięgają lat 60. XX w., gdy do RFN zaproszono gastarbeiterów, dzięki którym Niemcy przeżyły prawdziwy bum gospodarczy. Skutkiem napływu obcej siły roboczej były zmiany w strukturze społecznej i wyznaniowej kraju, z widocznymi do dnia dzisiejszego konsekwencjami – 25 proc. mieszkańców RFN ma obce pochodzenie, co musi rodzić pytania o naturalizację i o to, kto może być Niemcem. Chcąc utrzymać potencjał gospodarczy RFN na przynajmniej niezmienionym poziomie, należy zagwarantować ciągły dopływ siły roboczej, dający pozytywne impulsy gospodarce. Proces ten powiązany jest z napływem imigrantów, którzy w znaczny sposób obciążają system opieki socjalnej RFN. Jednak w wielu przypadkach inwestycje w imigrantów zwracają się po 5–10 latach, a nawet się samofinansują poprzez dodatkowe dochody z VAT (konsumpcja indywidualna) i składek na ubezpieczenia socjalne. Warunkiem korzystnego oddziaływania obcej siły roboczej na gospodarkę jest stosunkowo szybka integracja imigrantów na rynku pracy.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Artykuły