WYBRANE ASPEKTY STRATEGII ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH – PRÓBA PORÓWNANIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/25coll2021

Słowa kluczowe:

terroryzm, organizacja, strategia, zagrożenie

Abstrakt

Terroryzm jest zjawiskiem dynamicznym, ulegającym nieustającym przemianom, będącym wypadkową uwarunkowań współczesnego świata. Ewolucji ulega również strategia działań organizacji terrorystów. Współczesny świat, mający oblicze globalnej wioski, cechuje się niezwykle szybkim przekazem informa-cyjnym. Media docierają praktycznie do wszystkich, nawet najdalszych zakątków świata. Środki masowego przekazu stanowią tym samym w rękach terrorystów dogodne narzędzie do działalności propagandowej, stanowiącej jeden z filarów strategii działania. Z drugiej strony zamachy terrorystyczne należą do najlepiej sprzedających się informacji – media są w pewien sposób zafascynowane terrory-zmem, który umożliwia im zwiększenie kręgu odbiorców.

Obecnie metody działania terrorystów to bardzo szeroki wachlarz działań bezpośrednio lub pośrednio zmierzających do dokonania zamachu. Przyjmuje się współcześnie, że terroryzm posiada własną stra-tegię i taktykę działania. Strategia terroryzmu oparta jest na doborze starannie wyselekcjonowanej, re-prezentatywnej i symbolicznej ofiary, która winna być zabita lub ranna. Współczesny terroryzm jest strukturalnie i funkcjonalnie coraz lepiej dostosowany do działań w nowym, wysoce nasyconym techno-logiami informacyjnymi środowisku. Koncepcje organizowania zamachów terrorystycznych, jak również wykorzystywanych przy ich okazji środków, będą ulegać zmianom adekwatnym do rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata. Trudno prognozować, jakim przemianom ulegnie taktyka działań terrorystów i jaki będzie zakres oraz rodzaj oddziaływania tego zjawiska.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-10

Numer

Dział

Artykuły