REŻIM POLITYCZNY ROSJI W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYCH TEORII POLITOLOGICZNYCH

Autor

Słowa kluczowe:

Rosja, reżim polityczny, autorytaryzm, polityka wewnętrzna, Władimir Putin

Abstrakt

Rozważania przedstawione w niniejszym tekście stanowią próbę uchwycenia tendencji w dyskusji nad fenomenem rosyjskiego reżimu politycznego i jego procesu przemian w epoce Władimira Putina. Autorka prezentuje różne sposoby definiowania reżimu politycznego oraz odmienne podejścia do tematyki badanego zjawiska prezentowanego przez badaczy z Polski, Rosji oraz przedstawicieli zachodniej politologii. Tekst ma charakter przeglądowy, gdyż dynamika dokonujących się zmian i wielość zaangażowanych w nie elementów spowodowały powstanie mniej bądź bardziej spójnych koncepcji a brak skutecznego zakończenia procesów tranzycji powoduje, iż mimo dużego zainteresowania problematyką, nie została ona w pełni wyczerpana.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-16

Numer

Dział

Artykuły