DEFINICJA MUTACJI I EWOLUCJI TERRORYZMU ISLAMSKIEGO W XXI WIEKU

Autor

  • Monika Wysocka Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

ewolucja, mutacja, definicja, islamski terroryzm, Al-Kaida, ISIS

Abstrakt

Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego został zidentyfikowany stosunkowo dawno. Autorka w artykule starała się usystematyzować definicję pojęciową ewolucji i mutacji terroryzmu islamskiego na przykładzie zależności pomiędzy dwiema największymi islamskimi organizacjami terrorystycznymi Al-Kaidą oraz Islamskie Państwo w Iraku i Lewacie. Aby przedstawić to zagadnienie wyłoniona została definicja terroryzmu islamskiego oraz umiejscowienie jego w islamie dla podkreślenia, że religia dla terrorystów jest swego rodzaju bezpodstawnym usprawiedliwieniem ich działań. Różnice pomiędzy ewolucją i mutacją zagrożenia jakim bezwzględnie jest terroryzm, przedstawiono dzięki pogłębionej analizie historycznej zjawiska. W wyniku czego jednoznacznie stwierdzono, że obecny obraz zawdzięcza on długotrwałej ewolucji. Z drugiej strony zaobserwowano, że od lat 70-tych XX wieku dominują przede wszystkim islamskie organizacje terrorystyczne. One zaś przede wszystkim ciągle mutacją w swoim kształcie pozostawiając główny trzon niezmienny, co zostało przedstawione dzięki porównaniu Al-Kaidy i ISIS. Równocześnie wskazano czynniki mutagennemające wpływ na zachodzenie procesu mutacji, wykluczając tym samym ewolucję. W konsekwencji stwierdzono, iż mutacja może być silniejszym tworem od swojego protoplasty. Jak również podkreślono niezasadność stosowania dwóch terminów wymiennie, gdyż definiują inne zjawiska. Mimo, że mutacja jest czynnikiem składowym ewolucji. Ostatecznie podkreślono, że tę teorię można zastosować do wszystkich rodzajów terroryzmu, co świadczy o jej uniwersalności.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-16

Numer

Dział

Artykuły