EXPLORING LINGUISTIC LUDICITY/CREATIVITY: A CASE OF LANGUAGE PLAY AS A MENTAL EXPERIMENT

Autor

Słowa kluczowe:

gra językowa, edukacja, kreatywność lingwistyczna, ludyzm, eksperyment mentalny

Abstrakt

Z punktu widzenia poglądów lingofilozoficznych na temat systemu i struktury języka synteza jego funkcji poznawczych i komunikacyjnych określa w swoich głównych cechach integracyjny poznawczo-dyskursywny paradygmat nowoczesnej lingwistyki. Najnowsze osiągnięcia językoznawcze unowocześniły perspektywę funkcjonalną i komunikacyjną, co obejmuje skoncentrowanie głównego zainteresowania badawczego wokół problemów mowy, poznawczych i komunikacyjnych aspektów semantyki. Postawiono hipotezę badawczą, że aktywność językowa i zdolności twórcze jednostki wyrażane są nie tylko w odniesieniu do "eksperymentu językowego", ale obejmują również eksperyment mentalny, rozumiany jako heurystyczna strategia mówiącego, świadome odchylenie od normy w celu generowania jednostek językowych z ludycznym (zabawowym) ładunkiem.

Opublikowane

2018-09-16

Numer

Dział

Artykuły