TUTORING W EDUKACJI

Autor

Słowa kluczowe:

tutoring, edukacja, metoda, tutor, spotkania tutorskie, uczeń, tutoring akademicki, tutoring rozwojowy, tutoring rówieśniczy, rozwój, talent, samorozwój

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metody tutoringu we współczesnej edukacji. W pierwszej części artykułu autorka skupiła się na wyjaśnieniu podstawowych pojęć związanych z tematem pracy odwołując się do literatury przedmiotu.
Edukacja jest to proces przechodzący ciągłe zmiany ze względu na postęp technologiczny oraz naukowy. Ważne w pracy nauczyciela są metody, które rozwijają kompetencję, umiejętności oraz rozwój talentów. We współczesnej edukacji od najmłodszych lat podkreśla się znaczenie indywidualnego nauczania. Nauczyciel musi dążyć do rozwoju potencjału swoich podopiecznych, a powinno być, to poprzedzone znajomością ich mocnych i słabych stron.
Jedną z metod indywidualnego podejścia do ucznia, które swoje źródła ma już w początkach starożytności jest metoda tutoringu, która ukazuje jak ważna jest relacja pomiędzy wychowawcą / nauczycielem, a wychowankiem / uczniem. Praca ukazuje znaczenie metody tutoringu w edukacji.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-16

Numer

Dział

Artykuły