Z DZIEJÓW WALKI O JĘZYK POLSKI W SZKOLNICTWIE PRUSKIM W LATACH 1906-1907. STRAJKI SZKOLNE W BYŁYM POWIECIE CHOJNICKIM W PRUSACH ZACHODNICH

Autor

Słowa kluczowe:

strajki szkolne 1906-1907, Prusy Zachodnie, powiat chojnicki, walka o język polski

Abstrakt

Strajki szkolne wybuchające w Poznańskiem i Prusach Zachodnich w latach 1906-1907 były reakcją społeczeństwa polskiego na usuwanie języka polskiego z lekcji religii na najniższym poziomie nauczania w szkolnictwie pruskim. W Prusach Zachodnich wystąpił w 469 szkołach, w tym w powiecie chojnickim w 31 placówkach. Władze państwowe i oświatowe w celu tłumienia strajków zastosowały w szerokim zakresie sankcje dotykające zarówno uczniów polskich, jak i ich rodziców. W powiecie chojnickim wszyscy strajkujący uczniowie odbywali karne godziny popołudniowe, byli brutalnie bici przez nauczycieli, kilkunastu osobom przedłużono obowiązek szkolny o dwa lata, natomiast na rodziców nakładano kary finansowe w wysokości 9 i 10 marek, grożono im utratą pracy w lasach państwowych, przy budowie dróg i kolei, utratą rent, pozwoleń na działalność rzemieślniczą, domów dzierżawnych, a nawet grożono sankcjami pracodawcom zatrudniającym ojców strajkujących dzieci.
W powiecie chojnickim strajki utrzymywały się od listopada 1906 roku do drugiej połowy kwietnia 1907 roku. Brało w nich udział ponad 1600 uczniów polskich.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-16

Numer

Dział

Artykuły