NOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI PEDAGOGA RESOCJALIZACYJNEGO W ZAKRESIE PRACY PSYCHOKOREKCYJNEJ Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI

Autor

Słowa kluczowe:

uzależnienie, przestępczość, pedagogika resocjalizacyjna, terapia uzależnień

Abstrakt

Pedagodzy resocjalizacyjni podejmujący pracę z uzależnionymi sprawcami czynów karalnych muszą posiadać pogłębioną wiedzę i wybrane umiejętności z zakresu terapii uzależnień. Prezentowany artykuł, ukazując związki między używaniem substancji psychoaktywnych i przestępczością oraz funkcjonowanie osób uzależnionych, podejmuje próbę wskazania niezbędnych kompetencji pracowników instytucji resocjalizacyjnych w zakresie terapii uzależ-nień. Rozważania dotyczą wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów uzależnienia i stylów używania substancji psychoaktywnych oraz umiejętności diagnostycznych, projektowania specjalnych strategii pracy resocjalizacyjnej oraz zapobiegania nawrotom.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-16

Numer

Dział

Artykuły