DYSKURS PODRĘCZNIKOWY. MIĘDZY TRADYCJĄ A ZMIANĄ: CASUS NIEMIECKICH PODRĘCZNIKÓW DO KLAS POCZĄTKOWYCH

Autor

Słowa kluczowe:

podręcznik szkolny, dyskurs podręcznikowy, władza-wiedza

Abstrakt

Podręcznik szkolny jest narzędziem kreowania tożsamości młodych pokoleń. Jego tradycyjna formuła wyczerpała współcześnie swój socjalizacyjny potencjał. Edukacja staje bowiem wobec nowych wyzwań związanych z koniecznością uczenia się przez całe życie i specyfiką społeczeństwa ery kultury medialnej.
Polskie podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej jedynie w niewielkim stopniu dostosowały się do aktualnych potrzeb społecznych i nowoczesnych koncepcji dydaktycznych. Tymczasem, na gruncie niemieckiego dyskursu podręcznikowego mamy do czynienia z głębokim procesem zmiany, w którym kluczową rolę odgrywa delegitymizacja autorytarnej relacji władzy i wiedzy.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-16

Numer

Dział

Artykuły