THE ROLE OF HARMONIOUS AND OBSESSIVE WORK PASSION AND MENTAL HEALTH IN PROFES-SIONALLY ACTIVE PEOPLE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN POLAND: THE MEDIATING ROLE OF THE COGNITIVE COPING STRATEGIES

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/28coll2021

Słowa kluczowe:

pasja pracy, poznawcze strategie regulacji emocji, poznawcze radzenie sobie, depresja, lęk, bezsenność, aktywność zawodowa, pracownicy, COVID-19

Abstrakt

W artykule przeanalizowano związki między pasją pracy a poznawczymi strategiami radzenia sobie oraz ich rolę w występowaniu symptomów depresji, lęku i bezsenności podczas pandemii COVID-19 w populacji pracowników różnych sektorów zatrudnienia.

Badanie przeprowadzono na próbie 317 pracowników. Wykorzystano Skalę pasji, Kwestionariusz poznaw-czej regulacji emocji, Kwestionariusz zdrowia pacjenta-9, Kwestionariusz lęku uogólnionego-7 oraz Ateń-ską skalę bezsenności.

W badaniach potwierdzono, iż poznawcze strategie radzenia sobie mediują związki między pasją pracy a symptomami depresji, lęku i bezsenności. Pasja harmonijna pracy była związana z adaptacyjnymi po-znawczymi strategiami radzenia sobie (np. pozytywne przewartościowanie, koncentracja na planowaniu), które z kolei wiązały się z mniejszym nasileniem symptomów depresji, lęku i bezsenności. Natomiast pasja obsesyjna pracy wykazała pozytywny związek z nieadaptacyjnymi poznawczymi strategiami radzenia sobie (np. katastrofizowanie, ruminacja), co ostatecznie wiązało się z większym nasileniem symptomów depresji, lęku i bezsenności.

Pasja harmonijna pracy wiązała się z niższym poziomem symptomów depresji, lęku i bezsenności poprzez stosowanie adaptacyjnych poznawczych strategii radzenia sobie, natomiast pasja obsesyjna pracy wiązała się z wyższym nasileniem uwzględnionych symptomów poprzez stosowanie nieadaptacyjnych poznaw-czych strategii radzenia sobie z pandemią COVID-19.

Opublikowane

2021-09-10

Numer

Dział

Artykuły