STEFANA MORAWSKIEGO DROGA DO UPRAWIANIA ESTETYKI/FILOZOFII SZTUKI. PODSTAWOWE USTALENIA (CZ. 1.)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/18coll2021

Słowa kluczowe:

Stefan Morawski, informacje biograficzne, filozofia sztuki, estetyka, teoria i krytyka sztuki

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sylwetki naukowej prof. Stefana Morawskiego z okazji jego 100. rocznicy urodzin. Przedstawiam podstawowe etapy rozwoju naukowego prof. Morawskiego. Uzupełniam powyższe o główne rozwiązania i propozycje, które prof. Morawski wniósł do filozofii, filozofii kultury, estetyki i teorii i krytyki sztuki. Czynię również próbę uwzględnienia elementów biograficznych, które miały wpływ na losy i decyzje podejmowane przez Stefana Morawskiego. Dotyczy to szczególnie lat 40., 50. i 60. XX wieku.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Artykuły