KAPITAŁ SPOŁECZNY DLA ROZWOJU LOKALNEGO.

CZY TRZEBA ZARZĄDZAĆ NIEMATERIALMYMI ZASOBAMI W RACIBORZU?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/05coll2024

Słowa kluczowe:

kapitał społeczny, rozwój lokalny, zarządzanie publiczne

Abstrakt

Kapitał społeczny stanowi od wielu lat przedmiot badań, zainteresowań i studiów. Jego analizy dotyczą przede wszystkim występowania tej formy kapitału, kształtowania, powstawania, oddziaływania na rozwój lokalny bądź życie mieszkańców, zaś w niewielkim stopniu – zarządzania kapitałem społecznym w szerokim rozumieniu zarządzania publicznego, dlatego też uczyniono z tego zagadnienia cel artykułu. W oparciu o badania własne zaproponowano dwie perspektywy zarządzania kapitałem społecznym – perspektywę mieszkańców i władz lokalnych.

Bibliografia

Baerenholdt, J. O., Aarsaether N. (2002). Coping Strategies, Social Capital and Space. European Urban and Regional Studies, 9, 151–165. https://doi.org/10.1177/096977640200900204

Bahlcke, J. (2001). Śląsk i Ślazacy. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bauman, Z. (2007). Płynne życie. Wydawnictwo Literackie.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. W: E. J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education (s. 241–258). Greenwold Press.

Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Oficyna Naukowa.

Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, Suplement, 95–120. https://doi.org/10.1086/228943

Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Harvard University Press.

Collin, G. (1996). Historyczno-przemysłowe doświadczenia regionu raciborskiego do 1945. W: K. Heffner (red.), Region Opava–Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej: materiały z międzynarodowej konferencji w Raciborzu. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu.

Czapliński, M., Kaszuba, E., Wąs, G., Zerlik, R. (2002). Historia Śląska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Denzin N.K., Lincoln, Y. S. (2009). Metodologia badań jakościowych. Redakcja naukowa wydania polskiego Krzysztof Podemski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dolfsma, W., Dannreuther, Ch. (Eds.) (2003). Globalization, Social Capital and Inequality. Contested Concepts, Contested Experiences. Edwar Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781950029

Forsman, M. (2005). Development of Research Networks The Case of Social Capital. Åbo Akademi University Press.

Freeman, R. E., Harrison, J. S., Zyglidopulos S. (2018). Stakeholder Theory. Concepts and Strategies. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108539500

Fukuyama, F. (1996). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. The Free Press.

Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Politeja.

Głombik, K. (2010). Carl Ulitzka (1873–1953) Duszpasterz i polityk trudnych czasów. Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology,

(6), 1360–1380. https://doi.org/10.1086/225469

Granovetter M. S. (1991). Economic Action and Social Structure: The problem of Embeddedness. W: M. S. Granovetter, R. Swedberg (red.), The Sociology of Economic Life. (s. 53–81) Westview Press,.

Grootaert, Ch., Bastelaer, van T. (Eds.). (2002). The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511492600

Hodgson, G. M. (1998a). On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics. Cambridge Journal of Economics. 22, 415–431. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a013726

Hodgson, G. M. (1998b). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, XXXVI, 166–192.

Kitson, M, Martin, R., Tyler, P. (2004). Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept? Regional Studies, 38(9), 991–1001. https://doi.org/10.1080/0034340042000320816

Krishna, A., Shrader, E. (1999). Social Capital Assessment Tool. The Conference on Social Capital and Poverty Reduction, The World Bank, Washington D.C. June 22–24.

Kuźniar-Niedźwiedzka S., Niejowa H., Woźniak D. (1967). Racibórz w pradziejach i we wczesnym średniowieczu. W: B. Reiner (red.), Szkice z dziejów Raciborza. Wydawnictwo Śląsk.

Leśnik, A. (1967). Oświata i działalność kulturalna na ziemi raciborskiej w latach 1945–1964. W: B. Reiner (red.), Szkice z dziejów Raciborza. Wydawnictwo Śląsk.

Lin, N. (2001). Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815447

Lowndes, V., Wilson, D. (2001). Social Capital and Local Governance: Exploring the Institutional Design Variable. Political Studies, 49, 629–647. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00334

Mohan, G., Mohan, J. (2002). Placing Social Capital. Progress in Human Geography, 26(2), 191–210. https://doi.org/10.1191/0309132502ph364ra

Mouritsen, P. (2001). What’s the Civil in Civil Society? Robert Putnam’s Italian Republicanism. Florence, European University Institute Working Paper no 4. https://doi.org/10.1111/j.0032-3217.2003.00451.x

Narayan, D., Woolcock, M. (2000). Social Capital: Implication for development theory, research and policy, The World Bank Research Observer, 15(2), 225–248. https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225

Newerla, P.(2008). Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.

Nielsen, K. (2003). Social Capital and Systematic Competitiveness. W: W. Dolfsma, Ch. Dannreuther, (Eds.) Globalization, Social Capital and Inequality. Contested Concepts, Contested Experiences. (33–56), Edwar Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781950029.00010

Petro, N. M. (1999). Creating Social Capital in Russia: The Novgorod Model [maszynopis

w posiadaniu autora].

Portes, A., Mooney, M. (2002). Social Capital and Community Development. W: M. F. Guillen, R. Collins, P. England, M. Meyer (Eds.), New Economic Sociology. (s. 303–329). Russel Sage Foundation.

Putnam, R. (1995). Bowling Alone. Journal of Democracy, 6(1), 65–78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Putnam, R. (1993). Making Democracy Works. Princeton University Press.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji (przeł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman, D. (2008). Prowadzenie badan jakościowych (przeł. J. Ostrowska). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skidmore, D. (2001). Civil Society, Social Capital and Economic Development. Global Society, 15(1), 53–72. https://doi.org/10.1080/13600820125650

Sput, R. (2019). Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger (1802–1944). Zarys monograficzny. Wydawnictwo PWSZ Racibórz.

Sput, P. (2006). Z dziejów raciborskiego sportu. Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny.

Szczepański, M. S. (red.). (2000). Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.

Szramek, E. (1934). Śląsk jako problem socjologiczny. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Górnym Śląsku.

Tocqueville de, A. (1996). O demokracji w Ameryce (przeł. B. Janicka, M. Król). Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. S. Batorego.

Trigilia, C. (2001). Social Capital and Local Development. European Journal of Social Theory, 4(4), 427–442. https://doi.org/10.1177/13684310122225244

Trutkowski, C., Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Veblen, T. (1998). Teoria klasy próżniaczej. Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27, 151–208. https://doi.org/10.1023/a:1006884930135

Pobrania

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły