RELACJA OPIEKUN – SENIOR: PRÓBA OPERACJONALIZACJI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/23coll2021

Słowa kluczowe:

opieka jako relacja, relacja opiekun-senior, skala relacji

Abstrakt

Artykuł ma charakter empiryczny i dotyczy relacyjności w opiece, a szerzej modelu opieki w pracy z ludźmi starymi. Badano konstytutywną cechę opieki jaką jest relacyjność wraz z jej wyznacznikami takimi jak: samoświadomość/autonomia; empatia/rozumienie; godność/szacunek; życzliwość/serdeczność/akceptacja; samokontrola/radzenie sobie ze stresem; komunikacja; odpowiedzialność/dyspozycyjność; otwartość; granice relacji; ewaluacja. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu autorskiego narzędzia – skali relacji/skala badania relacji opiekun-senior. Zawiera ona dziesięć cech/obszarów opieki pojętej jako relacja, doprecyzowuje warunki adekwatnej relacji opiekun-senior i przedstawia hipotetyczne sytuacje z życia, które służą lepszemu zrozumieniu problematyki przez respondentów.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-10

Numer

Dział

Artykuły