Philosophical foundations of education – S. Hessen and F. Znaniecki

Autor

  • Jerzy Kojkoł Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

Filozofia polska, F. Znaniecki, S. Hessen

Abstrakt

Artykuł analizuje dorobek F. Znanieckiego i S. Hessena w kontekście współczesnej refleksji filozoficzno-pedagogicznej. Autor formułuje tezę o aktualności ich refleksji dla idei europejskości odniesionej do sfery edukacji. Tekst stanowi opozycję wobec jednowymiarowych, skrajnych, konserwatywnych czy nacjonalistycznych stanowisk przedstawiających europejskość jako zagrożenie da tradycji narodowej. Autor szczególną rolę przypisuje koncepcji uduchowienia i humanizacji. W tym kontekście postuluje oparcie edukacji na gruncie filozoficznym rozpiętym między uniwersalizmem a empiryzmem.

Opublikowane

2014-06-06

Numer

Dział

Artykuły