Marketing wyborczy na przykładzie kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego

Autor

  • Anita Bobrowska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

kampania wyborcza, Aleksander Kwaśniewski, wybory 1995 i 2000, debaty telewizyjne, Jolanta Kwaśniewska

Abstrakt

Niniejsza publikacja jest pracą o charakterze teoretyczno-analitycznym. W pracy skupiono się głównie na pojęciach marketingu politycznego i wizerunku A. Kwaśniewskiego, oraz opisano instrumenty marketingowe jakie zastosowano w obu kampaniach. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ J. Kwaśniewskiej na obie kampanie prezydenckie jej męża.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-06

Numer

Dział

Artykuły