Porozumienie Cara Fiodora Aleksandrowicza z Królem Polskim Janem III Sobieskim o pokoju na 15 lat z 1678 roku – Dokument Petersburski

Autor

  • Maciej Franz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

stosunki polsko-moskiewskie w XVII wieku, traktat rozejmowy, źródło, Rzeczypospolita Obojga Narodów, Państwo Moskiewskie

Abstrakt

W wyniku rady perejasławskiej w 1654 roku doszło do wybuchu wojny polsko moskiewskiej, która trwała do 1667 roku, do podpisania traktatu rozejmowego w Andruszowie. Dokument ten nie zadowalał obu stron, w efekcie miał mieć krótki okres trwania. Sytuacja polityczna, kolejne wojny Polski i Moskwy z różnymi sąsiadami, zmuszały oba państwa do jego przedłużania. W 1678 roku zawarto w Moskwie kolejny traktat, przedłużający rozejm o dalsze 13 lat. Rokowania uznano w Polsce za kontrowersyjne a ich wynik za niedostateczny. Traktat ten jednak współcześnie jest słabo znany. Prezentowany poniżej tekst ma przypomnieć okoliczności tamtych zdarzeń, a także upublicznić nieznaną dotąd i niewykorzystywaną w polskiej historiografii wersję tegoż dokumentu przechowywaną w archiwum Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-06

Numer

Dział

Artykuły