Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej w transformacji ustrojowej 1989–2004 przez pryzmat dychotomii wartości społeczno-politycznych i etosu wojska

Autor

  • Grzegorz Piwnicki Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

kultura polityczna, kadra zawodowa Marynarki Wojennej, transformacja ustrojowa, wartości społeczno-polityczne, etos armii

Abstrakt

Kultura polityczna kadry zawodowej Marynarki Wojennej w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r. ewoluowała od ustroju autorytarnego do demokratycznego. Nadmienić należy, że każda armia nawet w demokratycznym państwie jest instytucją o charakterze autorytarnym gdzie obowiązuje hierarchia, podporządkowanie dowódcom od najniższych do najwyższych szczebli. Jest to ważne w czasach przełomu i zmian ustrojowych gdzie armia podporządkowała się dowódcom, którzy przyjęli z demokratycznym ustrojem cywilne zwierzchnictwo nad armią. Kadra zawodowa złożyła nową przysięgę wojskową na wierność Rzeczypospolitej Polskiej i jej władzom. Przełom po 1989 r. został w Marynarce Wojennej przyjęty z ulgą, a nawet z zadowoleniem ponieważ zdano sobie sprawę, że armia nie będzie wykorzystywana zbrojnie przeciwko własnemu narodowi. Przyczynił się do tego m.in. fakt, że armia w 1989 r. była bardzo wykształconą grupą zawodową, a oficerowie prawie w 100% legitymowali się wyższym wykształceniem. Artykuł prezentuje swoistość kultury politycznej wojska, charakteryzuje system preferowanych wartości w armii oraz swoisty stosunek do tradycyjnych wartości społeczno-politycznych preferowanych przez kadrę zawodową Marynarki Wojennej. Przesłanki te złożyły się na płynne przejście w transformacji ustrojowej dla tego środowiska zawodowego.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-08

Numer

Dział

Artykuły