Processes of recruitment and selection of political elites as a theoretical concept

Autor

  • Gracjana Dutkiewicz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

elita polityczna, rekrutacja i selekcja elit politycznych

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania procesów rekrutacji i selekcji elit politycznych, w tym kanałów oraz typów karier politycznych. Punkt wyjścia stanowi dla niego analiza wybranych poglądów badaczy elit politycznych i ich teorii elit politycznych prezentowanych w literaturze przedmiotu, w ramach której procesy te występują.

Opublikowane

2014-09-08

Numer

Dział

Artykuły