WOJCIECH GRABOWSKI, FUNDAMENTALIZM MUZUŁMAŃSKI NA BLISKIM WSCHODZIE, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, GDAŃSK 2013, SS. 185

Autor

  • Damian Al-Temimi Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Abstrakt

Recenzja dotyczy monografii Wojciecha Grabowskiego poświęconej zjawisku fundamentalizmu muzułmańskiego na Bliskim Wschodzie. Autor, doktor nauk politycznych i pracownik naukowy w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, swoimi zainteresowaniami badawczymi objął problematykę bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w subregionie Zatoki Perskiej. W dorobku ma kilkanaście artykułów naukowych poświęconych powyższej problematyce, jest ponadto współautorem pozycji Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Książka Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie jest zarazem pracą doktorską autora.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-09

Numer

Dział

Recenzje i omówienia