LIBERAL MODEL OF DEMOCRACY AND CITIZENSHIP

Autor

  • Janetta Charuta-Kojkoł Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

liberalizm, demokracja, indywidualizm, wolność, równość, pluralizm, tolerancja, prawa jednostki

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne idee modelu demokracji liberalnej i wynikające z nich powinności obywatelskie, oraz ukazano że takie wartości jak: wolność, równość, indywidualizm, autonomia, samostanowienie, pluralizm, tolerancja i prawa jednostki mogą stanowić dobrą podstawę życia społecznego. Ponadto zaprzeczono tezie przedstawiającej obywatela w modelu demokracji liberalnej jako jednostkę izolowaną, pozbawioną ukierunkowania moralnego i oparcia w wartościach, przeciwstawiającej tej wizji jednostkę samodzielną, niezależną i odpowiedzialną.

Opublikowane

2015-03-06

Numer

Dział

Artykuły