O WSTYDZIE W SYTUACJACH OCENIANIA SZKOLNEGO I KONSEKWENCJACH DOŚWIADCZANIA GO PRZEZ UCZNIÓW

Autor

  • Maria Groenwald Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

wstyd i jego rodzaje (narcystyczny, sytuacyjny, agresywny i „uległości”), samoocena, ocena nauczycielska, ocena egzaminacyjna

Abstrakt

W szkolnej codzienności doświadczanie przez uczniów wstydu w sytuacji oceniania jest zjawiskiem częstym, lecz nie podejmowanym badawczo. Dlatego w niniejszym opracowaniu pokazano, jak ocenianie (zewnętrzne i nauczycielskie) oraz samoocena ucznia, zawierając informacje o niesprostaniu normom i wymaganiom obowiązującym w szkolnej codzienności, implikują doświadczanie przez uczniów wstydu wobec siebie i wobec drugich. Zastosowanie klasyfikacji wstydu Jacka M. Barbaleta umożliwiło nie tylko wyodrębnienie kilku typów wstydu doznawanego podczas oceniania: narcystycznego, sytuacyjnego, agresywnego i „uległości”, ale także pokazanie konsekwencji doznawania go przez ocenianych.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-06

Numer

Dział

Artykuły