WALKA JAKO PROBLEM MORALNY W TWÓRCZOŚCI MARII OSSOWSKIEJ

Autor

  • Stefan Konstańczak Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

Maria Ossowska, konflikt, walka, ethos rycerski, etyka walki, honor

Abstrakt

Autor w swoim artykule zaprezentował koncepcję etyki walki sformułowaną przez Marię Ossowską. Dokonał także analizy jej poglądów na temat dopuszczalnych moralnie sposobów prowadzenia walki. Ponadto przedstawił ewolucję ethosu rycerskiego oraz przeanalizował jego historyczne uwarunkowania. W konkluzji autor stwierdza, że moralny charakter prowadzonej walki zależy od honorowych zachowań jej uczestników.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-06

Numer

Dział

Artykuły