SZYMON ASKENAZY A NIEMCY

Autor

  • Barbara Klassa Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

historiografia, Polska, XX wiek, stosunki polsko-niemieckie, Askenazy

Abstrakt

Szymon Askenazy (1865–1935) należał do najbardziej poczytnych polskich historyków początków XX wieku. W swoich pracach promował zbrojną walkę o niepodległość, przyczyniając się do popularyzacji tej idei w społeczeństwie polskim w przededniu I wojny światowej. W tym kontekście należy rozpatrywać również jego stosunek do Niemiec. Historyk poświęcił wiele uwagi relacjom polsko-niemieckim od końca XVIII w. po czasy mu współczesne, przy czym na stosunek Askenazego do tej kwestii duży wpływ miały rozwój sytuacji międzynarodowej, polityka Niemiec/Prus wobec Polaków oraz polska racja stanu, tak jak rozumiał ją i propagował Askenazy. Szczególnie istotną rolę w tym kontekście odegrały wybuch I wojny światowej oraz w konsekwencji odbudowa niepodległego państwa polskiego.

Pobrania

Opublikowane

2015-06-05

Numer

Dział

Artykuły