OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W 1938 ROKU

Autor

  • Grzegorz Kała Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

wybory do sejmu i senatu w 1938 roku, Obóz Zjednoczenia Narodowego

Abstrakt

W 1938 roku Walery Sławek został wybrany zdecydowaną większością głosów marszałkiem izby niższej polskiego parlamentu. Jego sukces pokazywał, że mimo wcześniejszych politycznych porażek, cieszył się dużą renomą na gruncie parlamentarnym. Powyższe stanowiło zagrożenie dla dysponentów władzy w Polsce z Prezydentem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych na czele, ponieważ rosnąca popularność lidera wewnątrz-sanacyjnej opozycji w osobie Sławka mogła zagrozić ich wpływom. Dlatego Śmigły-Rydz wyraził zgodę na rozwiązanie parlamentu i wyznaczenie terminu wyborów, co Mościcki jeszcze przed elekcją nowego marszałka sejmu w rozmowach z przyszłym Naczelnym Wodzem postulował. Dzięki temu usunięto ze stanowiska Walerego Sławka oraz wyrugowano z sejmu i senatu wspierających go parlamentarzystów.

Kampanię wyborczą rozplanowano z wielkim rozmachem: organizowano wiece polityczne, rozklejano liczne plakaty i rozpowszechniano inne materiały wyborcze, które miały zachęcić do głosowania na OZN oraz do udziału w wyborach w ogóle. Władzy zależało na wysokim poziomie frekwencji ze względu na ogłoszony przez środowiska opozycyjne bojkot wyborów. Ostatecznie przy urnach pojawiło się niespełna 70% uprawnionych do głosowania, co w obozie władzy odnotowano jako sukces. W parlamencie OZN zajął około 80% miejsc. Pomyślny dla Obozu przebieg wyborów zdeterminowały: wydarzenia na arenie międzynarodowej, pewne poparcie kościoła katolickiego oraz zapowiedź zmiany ordynacji wyborczej.

Pobrania

Opublikowane

2015-06-05

Numer

Dział

Artykuły