CONSERVATIVE THOUGHT AND CHANGES IN EDUCATION. ANALYSIS OF CHOSEN ASPECTS

Autor

  • Paweł Kusiak Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

konserwatyzm, wychowanie, tradycjonalizm, szkoła, edukacja, John Dewey, Irving Babbitt, literaturocentryzm

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych aspektów konserwatywnej reakcji na XX-wieczne przemiany w edukacji. Składa się on z dwóch części. W pierwszej opisany został nowy, stworzony przez Johna Deweya paradygmat edukacyjny; w drugiej – doktrynalne założenia myśli konserwatywnej, mogące stanowić fundamenty pod budowę konserwatywnego ideału wychowawczego.

Opublikowane

2015-06-05

Numer

Dział

Artykuły