POLITYKA ZAGRANICZNA NIEPODLEGŁEJ ALGIERII: ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW

Autor

  • Szymon Niedziela Muzeum Powstania Warszawskiego

Słowa kluczowe:

polityka zagraniczna Algierii, Maghreb, Sahel, Unia Arabskiego Maghrebu, regionalizm, Afryka Północna, stosunki międzynarodowe, dyplomacja

Abstrakt

Od czasu uzyskania niepodległości, Algieria pozostaje ważnym podmiotem w stosunkach międzynarodowych w Afryce Północnej i w subregionie Zachodniego Śródziemnomorza. Tożsamość geopolityczną Algierii należy rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Algieria równocześnie należy do świata arabskiego, Afryki oraz do basenu Morza Śródziemnego. Ma to bezpośredni wpływ na aktywność dyplomatyczną Algierii, która ogniskuje się na trzech kierunkach: relacjach z państwami Maghrebu, państwami Sahelu i z Francją. W Maghrebie Algieria rywalizuje z Marokiem o status mocarstwa regionalnego. Sahel, a zwłaszcza Mali jest obszarem zaangażowania Algierii w walce z terroryzmem o podłożu muzułmańskim. Kolejnym wektorem aktywności dyplomatycznej Algierii jest Francja. Pomimo trudnych doświadczeń historycznych, relacje bilateralne na linii Algier – Paryż mają dla obu państw istotne znaczenie. Współczesną Algierię ominęły wstrząsy polityczne i społeczne związane z ,,wiosną arabską”. Państwo to może odegrać istotną rolę w stabilizowaniu Afryki Północnej i afrykańskiego Sahelu.

Pobrania

Opublikowane

2015-06-05

Numer

Dział

Artykuły