RELACJE MIĘDZY ŚWIATEM BIZNESU A POLITYKĄ. UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE

Autor

  • Tomasz Lenkiewicz Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, korporacja ponadnarodowe, procesy globalizacji, system polityczny, ONZ, lobbing

Abstrakt

W artykule wskazano, iż w każdym systemie politycznym różne grupy współpracują i łączą się ze sobą celem wywierania większego wpływu na politykę publiczną i realizację swoich interesów. Na poziomie Unii Europejskiej funkcjonuje wiele europejskich grup biznesu, reprezentujących różne sektory przemysłu, których w większości członkami są przedstawicielstwa narodowe, funkcjonują one jako federacje, stowarzyszenia lub korporacje zrzeszone w organizacjach ponadnarodowych. Grupy nacisku działające na szczeblu europejskim definiuje się jako niezależne od rządu i partii politycznych organizacje, próbujące wpłynąć na politykę, jednakże w przeciwieństwie do partii politycznych, nie dążą one do przejęcia władzy. Korporacje transnarodowe koncentrują w swych rękach władzę związaną z gospodarką, techniką i wiedzą, a także kontrolują ponad jedną trzecią globalnych zasobów, wywierając poprzez to wpływ na decyzje polityczne oraz kierunki rozwoju wielu państw. Istotnym zagadnieniem związanym z szeroko rozumianym światem biznesu jest obserwowana erozja standardów etycznych w biznesie.

Pobrania

Opublikowane

2015-06-05

Numer

Dział

Artykuły