PRZYCZYNY POPULARNOŚCI RELIGIJNYCH EVENTÓW W PERSPEKTYWIE TEORII POTRZEB LUDZKICH ABRAHAMA MASLOWA

Autor

  • Agnieszka Zduniak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

event religijny, kultura popularna, hierarchia potrzeb Maslowa

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia wzrastającej popularności religijnych eventów. Wielkie imprezy masowe o charakterze religijnym, stanowiące swego rodzaju pomost między tradycyjną kulturą religijną a nowoczesną kulturą popularną, umożliwiają przekazywanie treści religijnych w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka. Ich popularność wynika jednak również z tego, że mogą one zaspokajać istotne potrzeby jednostki w sposób bardziej całościowy niż konwencjonalne formy religijności, koncentrujące się przede wszystkim na sferze potrzeb wyższego rzędu. Autorka uzasadnia swoją tezę odwołując się do teorii potrzeb A. Maslowa i wskazuje, w jaki sposób religijne eventy mogą stanowić nie tyle konkurencję wobec tradycyjnej religijności, co raczej jej ubogacenie i rozwinięcie.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły