O POJEDNANIU TRADYCJI I DEMOKRACJI W MYŚLI GILBERTA KEITHA CHESTERTONA

Autor

  • Łukasz Czajka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

Gilbert K. Chesterton, John D. Caputo, Hans G. Gadamer, demokracja umarłych, chrześcijańska ortodoksja

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie zaproponowanej przez G. K. Chestertona apologii tradycji rozumianej jako „demokracja umarłych” oraz jej krytyczne zestawienie z politycznymi ideami Hansa-Georga Gadamera i Johna D. Caputo. Artykuł składa się z czterech głównych części. W części pierwszej przedstawione zostały refleksje Chestertona na temat demokracji umarłych, której inkluzywność nie pozwala zapomnieć o głosach przodków. W drugiej części myśl Chestertona została polemicznie zestawiona z hermeneutycznymi ideami Hansa-Georga Gadamera, który wskazywał na konieczność ciągłej aktualizacji tradycji do wymogów współczesności. Cześć trzecia zawiera krytykę koncepcji Chestertona przeprowadzoną w duchu radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo, której jednym z głównych zadań jest poróżnianie i rozbijanie jedności tradycji. W czwartym rozdziale omówione zostały konkretne przykłady zmagania się polskiej (budowa Świątyni Opatrzności Bożej) i szwajcarskiej (debata nad zmianą hymnu narodowego) demokracji z tradycjami przodków.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły