OSIEMNASTOWIECZNA IDEA RELIGII NATURALNEJ I JEJ WSPÓŁCZESNE FORMY

Autor

  • Maciej Chlewicki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

religia naturalna, filozofia religii, filozofia oświecenia, prawa człowieka, Kant

Abstrakt

Religia naturalna była ważnym i popularnym zjawiskiem istniejącym wśród myślicieli, filozofów i pisarzy XVIII wieku. Zgodnie z jej głównym przesłaniem chodziło o to, by traktować religię w kategoriach moralnych, czemu towarzyszyło przekonanie o istnieniu zasad etycznych wspólnych dla wszystkich ludzi oraz przeświadczenie, że Bóg jest Moralnym Prawodawcą lub wręcz tylko symbolem świętości prawa moralnego. Pomimo tego, że pojęcie religii naturalnej w takim rozumieniu dziś już nie istnieje, jej niektóre formy wciąż można odnaleźć w świadomości europejskiej. Ale jako najważniejsze dziedzictwo osiemnastowiecznej koncepcji religii naturalnej możemy potraktować naszą współczesną zachodnią wiarę w prawa człowieka i ich uniwersalny charakter. W naszym systemie wartości prawa te są czym najwyższym i wręcz „świętym”. Można nawet powiedzieć, że są naszą nową religią, ukształtowaną na wzór tamtej religii naturalnej i stanowiącą jej kontynuację.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły