ROLA PIELGRZYMEK W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI KASZUBSKIEJ

Autor

  • Monika Mazurek Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Kaszubi, religia, etniczność, pielgrzymki

Abstrakt

Religia, obok języka, historii (czy też raczej pamięci historycznej), zamieszkiwanego terytorium, wspólnej nazwy traktowana jest jako jeden z wyznaczników tożsamości etnicznej. Etniczność bywa/jest kontekstowa, ponieważ określone cechy etniczne takie jak język, zwyczaje, tradycje, religia ujawniają się w określonych sytuacjach. Etniczność – co szczególnie wyraźne jest we współczesnych czasach – jest wielowymiarowa, ponieważ na różne sposoby możemy wyróżniać czy też definiować grupy społeczne. Religię z kolei można potraktować jako system kulturowy. W tym artykule zajmuję się rolą jaką pełni religia (rozumiana jako system znaczeń, jako system kulturowy) w kształtowaniu się tożsamości mniejszości etnicznej – Kaszubów.

Kaszubi to mniejszość etniczna zamieszkująca północną Polskę, posługująca się językiem regionalnym – kaszubskim. W przeważającej mierze są katolikami, a religia katolicka odgrywa ważną rolę w ich życiu (również współcześnie). Artykuł ten prezentuje rolę pielgrzymek w kreowaniu tożsamości grupowej Kaszubów.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły