UKRAIŃSKIE FORMACJE POLICYJNE I SŁUŻBY SPECJALNE WOBEC KONFLIKTÓW RELIGIJNYCH NA PRZEŁOMIE XX I XXI W.

Autor

  • Tomasz Szyszlak Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

policja, służby specjalne, Ukraina, konflikty religijne

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli ukraińskich formacji policyjnych i służb specjalnych w konfliktach religijnych. Według autora konfliktem religijnym jest taka sytuacja, w której co najmniej jedna strona sporu definiowana jest przez pryzmat swoich związków z religią. Ukraina należy do tych państw postradzieckich, w których – ze względu na niczym nie krępowaną wolność religijną – konfliktów religijnych jest najwięcej. Z uwagi na rozmiary artykułu przedstawiono tylko najważniejsze z nich. Autor zauważa, że w warunkach ukraińskich milicja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie są instytucjami stojącymi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale antagonizującymi strony sporu, a nawet są uważane za aktorów konfliktów. Wiele nadziei związanych z poprawą tego obrazu wiąże się z reformą organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Ukrainy.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły