WSPÓŁCZESNE OBLICZE POLSKIEGO PRAWOSŁAWIA

Autor

  • Wiesław Romanowicz Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Słowa kluczowe:

religia, prawosławie, kultura

Abstrakt

Polskie prawosławie obecnie ma jednolitą strukturę organizacyjno-prawną, przejrzysty wymiar instytucjonalny, właściwą sobie specyfikę i tradycję oraz ukształtowało obiektywną kulturę religijną, która od setek lat jest trwałym elementem kultury w Polsce. Celem artykułu jest ukazanie szerokiego wymiaru społeczno-religijnych uwarunkowań polskiego prawosławia w perspektywie społeczeństwa polskiego.

Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego ukazano, że polskie prawosławie charakteryzuje się stosunkowo silnym zróżnicowaniem, co często powoduje niespójność jego wizerunku, a nikła znajomość specyfiki prawosławia przez społeczeństwo powoduje stereotypowe i tendencyjne postrzeganie Kościoła prawosławnego i jego członków.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Numer

Dział

Artykuły