RELIGIA A PRACA – EWOLUCJA POGLĄDÓW NA TEMAT ETYKI PRACOWNIKA I JEGO OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NAUCE SPOŁECZNEJ

Autor

  • Barbara Ober-Domagalska Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

praca, religia, społeczna nauka Kościoła, powołanie, etyka

Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie ewolucji poglądów na temat etyki pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w społecznym nauczaniu kościołów protestanckich i Kościoła katolickiego. Zaprezentowana ewolucja została skonfrontowana z założeniami teoretycznymi etyki biznesu, w której wyszczególniono 3 poziomy analizy działań etycznych: poziom indywidualny, grupowy i społeczny, który odnosi się do działań zgodnych z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa. Przeprowadzone analizy dowodzą, że chrześcijańska nauka społeczna ewoluowała z zagadnień zajmujących się etyką pracownika, w kierunku zagadnień zajmujących się Społeczna Odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa. Dokonane analizy ukazują również, że poglądy Maxa Webera i Michaela Novaka na temat roli protestantyzmu i chrześcijaństwa w rozwoju kapitalizmu nie są ze sobą sprzeczne, a raczej kompatybilne. Zarówno protestantyzm jak i katolicyzm w znacznym stopniu wpłynął na ukształtowanie norm etycznych współczesnego człowieka pracy i jego otoczenia instytucjonalnego.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły