SEKULARYZACJA EUROPY – SZANSA CZY WYZWANIE DLA INTEGRACJI IMIGRANTÓW Z KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH? PRZYPADEK WIELKIEJ BRYTANII

Autor

  • Janusz Balicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

integracja, imigracja, sekularyzacja Europy, muzułmanie w Wielkiej Brytanii, Islam w Unii Europejskiej, Islam w świecie, Islam – chrześcijaństwo

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu świeckość Europy ułatwia, a w jakim utrudnia proces integracji imigrantów z krajów muzułmańskich? Odpowiedź na powyższe pytanie opiera się na wybranej literaturze nt. imigrantów z krajów muzułmańskich w Wielkiej Brytanii, na wybranych badaniach oraz obserwacji obecnych działań niektórych instytucji muzułmańskich w Anglii. Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest rozwojowi demograficznemu społeczności muzułmańskiej w świecie i Europie, cześć druga procesom sekularyzacji w Europie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Wielką Brytanię. Natomiast część trzecia analizuje reakcję muzułmanów w Wielkiej Brytanii na świeckość Europy, ich prozelityzm oraz znaczenie współpracy chrześcijańsko-muzułmańskiej w modernizacji islamu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że sekularyzacja Europy bardziej stanowi wyzwanie niż szansę dla integracji imigrantów z krajów muzułmańskich. Wśród czynników zakłócających integrację na pierwsze miejsce wysuwa się przekonanie nt. wyższości wartości prezentowanych przez świat islamu nad „bezbożną” i „niemoralną” Europą i w związku z tym religijnej misji, jaką muzułmanie mają odegrać w Europie. Tego typu nastawienie nie ułatwia współżycia między społecznością muzułmańską a mieszkańcami Europy. Ponadto umożliwia skrajnym grupom, także terrorystycznym, rekrutację młodych muzułmanów, zwłaszcza drugiego pokolenia, szukających w religii swojej tożsamości.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły