KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE JAKO PODMIOT ODDZIAŁUJĄCY NA SYSTEM POLITYCZNY. CASUS USTAWY O ZWIĄZKACH PARTNERSKICH

Autor

  • Krzysztof Kowalczyk Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

Kościół katolicki, Polska, związki partnerskie

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie oddziaływania Kościoła katolickiego na polski system polityczny, odwołując się do case study – form sprzeciwu Kościoła wobec wprowadzenia w życie ustaw o związkach partnerskich. W celu realizacji powyższego zamierzenia badawczego określono najpierw jakie są kierunki definiowania Kościoła w nauce o polityce. Następnie zaproponowano typologię form oddziaływania Kościoła na system polityczny. Potem przedstawiono zgłoszone w parlamencie projekty ustaw o związkach partnerskich oraz zanalizowano argumentację i formy oddziaływania Kościoła w proces stanowienia powyższych regulacji. Przez pojęcie Kościół należy tu rozumieć „Kościół hierarchiczny”, nie zaś wspólnotę wiernych.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły