KATOLICKO-PRAWOSŁAWNY DIALOG EKUMENICZNY W OSTATNIM PIĘĆDZIESIĘCIOLECIU (1964–2014)

Autor

  • Krzysztof Pilarczyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Słowa kluczowe:

historia chrześcijaństwa, prawosławie, katolicyzm, ekumenizm

Abstrakt

Autor artykułu dokonuje podsumowania ostatnich pięćdziesięciu lat dialogu katolicko-prawosławnego. Wyznaczają je dwa wydarzenia ekumeniczne szczególnie ważne dla niego, tj. spotkanie papieża Pawła VI i patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I (1964) oraz papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja w Jerozolimie (2014). W zarysie ukazuje też proces stopniowego podziału pomiędzy Kościołami Wschodu i Zachodu. Szczegółowiej omawia przebieg współczesnego dialogu, koncentrując się na najważniejszych uzgodnionych kwestiach, co znalazło wyraz we wspólnie przyjętych przez partnerów dialogu dokumentach. Nie pomija również problemów najbardziej spornych, które wciąż uniemożliwiają osiągnięcie pełnej wspólnoty między dwoma Kościołami. W końcu wskazuje, jak ważne dla dialogu było spotkanie papieża Franciszka i patriarchy Bartłomieja I w Jerozolimie w 2014 roku, choć jego ranga była znacznie niższa od spotkania zwierzchników Kościołów w 1964 roku.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły