RELIGIA A ŻYCIE CODZIENNE, CZYLI M.IN. O WYZWANIACH DLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

Autor

  • Rafał Boguszewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Słowa kluczowe:

religijność, moralność, prywatyzacja religii, sekularyzacja moralności

Abstrakt

Artykuł, w oparciu o wyniki ogólnopolskich badań socjologicznych, odpowiada m.in. na pytania, w jakim zakresie religia stanowi w dzisiejszym społeczeństwie wyznacznik codziennego postępowania Polaków, jak z redukcją dysonansu poznawczego radzą sobie ci, którzy z jednej strony nie chcą zrezygnować ze swojej religijnej tożsamości, a z drugiej przyswoili sobie wiele idei i rozwiązań o charakterze etycznym i moralnym, które nie są zgodne z oficjalną wykładnią Kościoła, a także jakie są społeczne oczekiwania dotyczące zmian w Kościele i jego nauczaniu.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły