IMIGRACJA JAKO DETERMINANTA RÓŻNORODNOŚCI RELIGIJNEJ W SPOŁECZEŃSTWACH W STADIUM SUPER-DIVERSITY NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII

Autor

  • Urszula Kurcewicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Słowa kluczowe:

migracja, Wielka Brytania, religia, imigrant, nadróżnorodność

Abstrakt

Społeczeństwo Wielkiej Brytanii w drugiej dekadzie XXI wieku osiągnęło stadium „nadróżnorodności” (super-diversity) – stanowi skomplikowaną mozaikę ras, religii i narodowości. Autorka artykułu stawia tezę mówiącą, że współcześnie różnorodność religijna w Wielkiej Brytanii jest pochodną procesów migracyjnych zapoczątkowanych na masową skalę w drugiej połowie XX wieku. Otwarcie rynków pracy dla mieszkańców byłych kolonii spowodowało napływ pracowników pochodzących z odmiennych kultur, w których religia w dużej mierze determinuje tożsamość jednostek i grup społecznych. Czynnik państwa pochodzenia jest niezwykle istotny w przypadku integracji imigranta ze społeczeństwem przyjmującym, gdyż determinuje jego etniczność oraz tożsamość i praktyki religijne, przynależność klanową lub plemienną oraz tożsamość regionalną. Akceptacja różnorodności wyznaniowej, którą zakłada wielokulturowy model integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym stanowi ważną determinantę tolerancji odmienności kulturowych w życiu publicznym Wielkiej Brytanii.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-09

Numer

Dział

Artykuły