FRANCUSKI ZAKAZ ZAKRYWANIA TWARZY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH JAKO PRZYKŁAD EUROPEJSKICH OGRANICZEŃ PRAWNYCH W UZEWNĘTRZNIANIU WYZNANIA POPRZEZ UBIÓR

Autor

  • Agnieszka Kuriata Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

zakaz zasłaniania twarzy, hidżab, islam, kobieta w islamie

Abstrakt

Autorka w niniejszej publikacji dokonuje analizy procesu wprowadzania regulacji prawnych zakazujących zakrywania twarzy w miejscach publicznych na terytorium Republiki Francuskiej od momentu pojawienia się projektu ustawy aż po ostateczne potwierdzenie zgodności przedmiotowego zakazu z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Próbuje też odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy te, cztery lata po wejściu w życie, przyniosły zakładane efekty lub ewentualnie, jakie pociągnęły za sobą konsekwencje prawnospołeczne. Biorąc pod uwagę zarówno precedensowe znaczenie francuskiej ustawy, jak i wzorowanie się na niej kolejnych europejskich państw, zasadne wydaje się poddanie jej szczegółowej ocenie, a także spojrzenie na nią przez pryzmat współczesnego kryzysu imigracyjnego.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Numer

Dział

Artykuły