HISTORYCY Z POZNAŃSKIEGO OŚRODKA NAUKOWEGO (UAM-U) WOBEC PROBLEMATYKI ŹRÓDŁOZNAWSTWA, DZIEJÓW POLITYCZNYCH I WOJSKOWYCH POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH BADAŃ

Autor

  • Mariusz Samp Akademia Pomorska w Słupsku

Słowa kluczowe:

Uniwersytet w Poznaniu, średniowiecze, źródła historyczne, historia polityczna i wojskowa

Abstrakt

Artykuł w sposób syntetyczny zaznajamia czytelnika z najnowszymi osiągnięciami naukowymi historyków poznańskich z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zakresie ich badań nad wybranymi problemami polskiej mediewistyki. Niniejszy przegląd objął swoim zasięgiem najważniejsze teksty naukowe, które pojawiły się na przestrzeni lat 2001–2014. Pod uwagę wzięto jedynie te, które w zasadniczej mierze poddawały analizie problematykę źródłoznawstwa, historii politycznej i wojskowej dziejów rodzimego średniowiecza (X-XV wiek). W podsumowania uwypuklono wkład i znaczenie tych rozpraw nad rekonstruowaniem dziejów politycznych i militarnych Polski średniowiecznej.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Numer

Dział

Artykuły