WSPARCIE SPOŁECZNE ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWAORAZ UDZIELANA IM POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

Autor

  • Katarzyna Anna Gronek Wojskowe Biuro Badań Społecznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

Słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, pomoc psychologiczna i psychiatryczna udzielana żołnierzom uczestniczącym w misjach, stygmatyzacja żołnierzy korzystających z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej

Abstrakt

Dla uczestników misji powrót do kraju i normalnego życia bywa trudny. Z tego powodu należy podkreślić znaczenie podmiotowego oraz przedmiotowego aspektu wsparcia społecznego żołnierzy powracających z misji poza granicami państwa. Pierwszy z nich koncentruje się na tym, czy i kto pomaga w przezwyciężaniu bieżących problemów oraz w zaspokajaniu potrzeb. Natomiast przedmiotowy aspekt wsparcia społecznego ogniskuje się wokół zbadania tego, jakie potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej są zaspokajane i jaki rodzaj pomocy mogą one otrzymać. Istotną kwestią jest również pomoc psychologiczna i psychiatryczna udzielana uczestnikom misji. Warto zwrócić uwagę na to, jaki odsetek żołnierzy biorących udział w misjach korzysta z tego rodzaju pomocy i jak ta pomoc jest oceniana. Niestety osoby, które korzystają z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, są niekiedy narażone na stygmatyzację z tego powodu. Chcąc zmienić mylne wyobrażenia i stereotypy związane z pomocą udzielaną przez psychologów i psychiatrów, wpierw trzeba je poznać. Dużo informacji na temat wyróżnionych zagadnień dostarczają wyniki badań społecznych zrealizowanych przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, które zostaną zaprezentowane w niniejszym artykule.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-08

Numer

Dział

Artykuły