WPŁYW DYSPOZYCJI WYROKU SĄDU POWSZECHNEGO NA KRYTERIUM NIEKARALNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Autor

  • Łukasz Kodłubański Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

karalność, niekaralność, orzeczenie, wyrok, postanowienie, rejestr, kodeks karny, kodeks wykroczeń, ustawa, żołnierz, Policja, Straż Graniczna, przestępstwo, występek, zbrodnia, wykroczenie, kara, grzywna, areszt, Sąd Najwyższy, sąd powszechny, sąd rejonowy, sąd okręgowy

Abstrakt

Kandydat na żołnierza zawodowego musi spełniać szereg kryteriów fizycznych, psychologicznych oraz prawnych. Należy do nich wymóg niekaralności zawarty w art. 124 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W artykule przeanalizowano praktyczne kwestie tego zagadnienia przy uwzględnieniu treści przepisów aktualnych aktów prawnych, w tym przepisów ustaw oraz doktryny prawa karnego. Wzięto również pod uwagę rodzaje i treści orzeczeń sądów powszechnych.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-08

Numer

Dział

Artykuły