FUNCTIONIG OF VETERANS AND THEIR FAMILIES AFTER THE MISSIONS

Autor

  • Andrzej Łapa Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

trauma, rehabilitacja, działania subsydiarne, adaptacja do nowych ról społecznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono problemy, z którymi weterani i ich rodziny borykają się po zakończeniu misji stabilizacyjnych. Wprawdzie pod względem opieki medycznej, psychologicznej oraz rehabilitacji nastąpiła znaczna poprawa losu osób poszkodowanych, nadal jednak występują problemy, które wywołują napięcia i konflikty. Krytyka części społeczeństwa i związana z nią stygmatyzacja weteranów wywołuje poczucie odrzucenia i deprecjacji wysiłku żołnierzy uczestniczących w misjach.

Opublikowane

2016-06-08

Numer

Dział

Artykuły