Texas Brigade pod Gaines’ Mill 27 czerwca 1862 roku

Autor

  • Juliusz Tomczak

Abstrakt

Jeżeli można wskazać pojedyncze wydarzenie, które zapewniło konfederackiej Armii Północnej Wirginii zwycięstwo w Bitwie Siedmiodniowej, był to z pewnością przeprowadzony wieczorem 27 czerwca 1862 roku atak piechoty pod Gaines’ Mill, w którym wyróżniła się dywizja generała brygady Williama H. C. Whitinga, a zwłaszcza Texas Brigade generała brygady Johna B. Hooda. Starcie to jest o tyle ciekawe, że stanowi przykład zarówno uwień-czonego sukcesem ataku na bagnety, przeprowadzonego frontalnie przeciwko osłoniętego umocnieniami polowymi przeciwnikowi, jak i zdobycia baterii artylerii oraz odparcia szarży kawalerii. Ukazuje ono dobitnie, że w warunkach pierwszej fazy wojny secesyjnej, umiejętnie dowodzona i działająca ofensywnie piechota była w stanie przełamać obronę piechoty nie-przyjaciela, uzbrojonej w gwintowane karabiny i wspieranej przez artylerię. Czynnikiem decy-dującym okazało się w tym starciu (podobnie jak w wielu innych) utrzymanie szybkiego tempa natarcia i dyscyplina w szeregach, dzięki której nacierający piechurzy nie wdawali się w bez-owocną wymianę ognia, lecz dążyli śmiało do uderzenia na bagnety. Przybliża również poje-dynczy epizod z niezwykle ciekawych dziejów jednej z najlepszych brygad piechoty konfederackiej Armii Północnej Wirginii.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-21

Numer

Dział

Artykuły