KONSTYTUTYWNE CZYNNIKI PATRIOTYZMU W REFLEKSJI JANA PAWŁA II

Autor

  • Krzysztof Brózda Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

patriotyzm, ojczyzna, naród, dobro wspólne, kultura, ziemia

Abstrakt

W kwestii patriotyzmu Jan Paweł II nawiązuje do wizji człowieka i społeczeństwa, które kształtowane są w oparciu o charakterystyczny dla niego personalizm. Referując i analizując ten obszar papieskiej refleksji, zauważyć trzeba, iż wyraźnie odwołuje się ona do chrześcijaństwa. Papież osadza ją na fundamencie kultury chrześcijańskiej, trosce o dobro wspólne, dowartościowaniu Małej Ojczyzny, ale i otwarciu na Europę.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-07

Numer

Dział

Artykuły